Tatryana
15 dôvodov, prečo predávať reklamu na tatryana.sk

15 dôvodov, prečo predávať reklamu na tatryana.sk


- ponúkame veľmi výhodné podmienky
- provízia z reklamy pre obchodníka je 30% z ceny reklamy
- platba je nielen za úvodnú reklamu, ale za každý príjem z reklamy
- ak sa dohodne reklama na celý rok, províziu bude obchodník dostávať každý mesiac, vždy po zaplatení reklamy klientom
- cena reklamy za 1 mesiac je veľmi lacná, čo bude znamenať veľmi ľahké vyjednávanie s klientami
- z reklamy v cene 9 EUR za mesiac bude provízia 2,70 EUR za mesiac a za rok 32,40 EUR
- pri výhodných podmienkach reklamy určite nebude problém predať ju aj drobným podnikateľom.
- predpokladáme, že denne by mohol priemerný obchodník dohodnúť 6 zmlúv na reklamu. Denný príjem by tak bol 16,20 EUR, za mesiac (20 pracovných dní) 324 EUR.
- ďalší mesiac zarobí obchodník 324 EUR z nových zmlúv a zároveň dostane aj 324 EUR zo zmlúv, ktoré uzatvoril minulý mesiac, spolu teda 648 EUR
- po roku by mal byť príjem priemerného obchodníka 3888 EUR mesačne
- obchodník dostane exkluzivitu pre príslušné mesto alebo okres
- kadý obchodník si určí tempo práce a rozsah príjmov na základe svojich časoých možností
- prinášame nový spôsob textovej reklamy, ktorá naozaj zaujme zákazníkov a bude sa ľahko predávať
- reklama bude zverejnená na stránke obce alebo mesta, kde obchod alebo prevádzka sídli, takže osloví zákazníkov, ktorí môžu služby reálne využiť
- reklamou môžno osloviť aj zákazníkov z okolitých obcí